ZAKRES TŁUMACZEŃ

Tłumaczymy wszystkie języki

  • dokumenty samochodowe wymagane do rejestracji (również holenderski, niderlandzki, flamandzki i pozostałe) 

  • akty urodzenia, małżeństwa, zapytania o niekaralność, zaświadczenia z ZUS, US, MOPS itp.

  • techniczne (instrukcje obsługi, opisy techniczne, projekty, katalogi, normy, schematy itp.)

  • prawne (umowy, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy itp.)

  • ekonomiczne (sprawozdania finansowe, audyty, raporty, biznesplany, dokumenty bankowe itp.)

  • medyczne (zaświadczenia lekarskie, informacje o przebiegu choroby i wynikach leczenia itp.)

  • ogólne (korespondencja, oferty handlowe, informacje o działalności firmy itp.)

  • uwierzytelnione (umowy, pełnomocnictwa)

  • i inne.


Dokumenty do tłumaczenia można dostarczać osobiście do siedziby firmy, faksem lub mailowo. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku między 9:00, a 17:00 i w soboty od 9:00 do 12:00, a w innych godzinach można się z nami kontaktować telefonicznie lub mailowo.

Discussing the Numbers

Tłumaczenie zwykłe

tłumaczenie niewymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Nie ma ustalonej normy znaków, cena jest ustalana indywidualnie z klientem.

Contract Paper Signing

Tłumaczenie przysięgłe

tłumaczenie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Jedna strona przeliczeniowa tłumaczenia to 1125 znaków ze spacjami - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005r., poz. 131).

Checking Text on a Document

Weryfikacja tłumaczeń

sprawdzanie tekstów uprzednio przetłumaczonych na zgodność z oryginałem oraz potwierdzenie tej zgodności pieczęcią tłumacza.