Weryfikacja tłumaczeń

mężczyzna w zegarku trzymający długopisW biurze BTP zajmujemy się szczegółową weryfikacją tłumaczeń. Usługa ta polega na wnikliwym sprawdzeniu przełożonego już tekstu pod kątem jego zgodności z oryginałem. Ocenie podlega przede wszystkim poprawność merytoryczna, gramatyczna, interpunkcyjna oraz leksykalna. Dbamy również o to, aby dany materiał dostosowany był do wybranej grupy docelowej. Dotyczy do przede wszystkim tekstów przeznaczonych do publikacji dla większego grona odbiorców. 

Weryfikację tłumaczeń przeprowadza się w przypadku przełożenia m.in.:

• książek,
• podręczników szkolnych,
• artykułów popularnonaukowych,
• tekstów literackich,
• planów technicznych,
• biznesplanów
• korespondencji prywatnych, biznesowych oraz urzędowych,
• materiałów marketingowych, 
• stron www,
• blogów.

Kompleksowa korekta przetłumaczonych tekstów

Poza samym sprawdzeniem tekstu i porównaniem go z oryginalną wersją wykonujemy również dokładną korektę otrzymanych materiałów. Podczas realizacji zlecenia korygowane są wszelkie błędy gramatyczne, interpunkcyjne, językowe oraz stylistyczne. Oprócz tego formatujemy treści według narzuconych parametrów, tak aby spełniały wytyczne wydawnictw i były gotowe do wydania. Do każdej weryfikacji tłumaczenia dodajemy również szczegółowe wyjaśnienia kulturowe kontekstu, w jakim powstał oryginalny tekst. Dzięki temu materiał może zostać w pełni zrozumiały przez szerokie grono odbiorców.